Udział w projekcie transgranicznym

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce realizuje projekt Transgraniczny Klaster Gimnazjalny  G13 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jego głównym założeniem jest rozwój współpracy transgranicznej i powiązanie gimnazjów oraz liceów w regionie przygranicznym. Podstawowe działania to kształcenie pracowników pedagogicznych w celu wprowadzenia innowacji i wdrażania nowoczesnych trendów w dziedzinie dydaktyki.

Podczas kilkudniowych warsztatów nauczyciele 10 słowackich gimnazjów oraz dwóch polskich liceów i szkoły podstawowej będą spotykać się w celu dzielenia się doświadczeniami związanymi z nauczaniem różnych przedmiotów. Efekty szkoleń w postaci opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.

Projekt rozpoczął się w wrześniu tego roku i będzie trwał do sierpnia 2021 roku.  W ramach projektu Nasza szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesny sprzęt między innymi tablety, laptopy oraz projektory.

 

 

 

 

 

Skip to content